Cánh chim phiêu bạc bốn phương trời 

Trở lại rừng xưa ngắm lá rơi 

Những khúc tình thơ như vọng lại 

Nghe lòng xao xuyến quá người ơi

Chiều mưa bổng nhớ mùa đông trước 

Sáng nắng không quên thuở thiếu thời 

Cảnh cũ tình quê đang sống lại 

Vui buồn như sóng cứ đầy vơi.

Phan Hồng Liên

Tagged on: