Thuyền xa bến có buồn 
Hay chỉ có dòng sông biết buồn 
Dòng sông kể chuyện xa nguồn 
Xa non cao vợi về muôn nẽo đời
Gió đùa con nước đầy vơi
Qua bao thế kỷ nổi trôi bềnh bồng 
Ai từng nghe chuyện dòng sông
Kể về nổi nhớ hoài mong tháng ngày
Mỗi nhiều soi bóng chim bay
Bến thời gian đã đổi thay bao lần
Nhớ nguồn xưa nặng nghĩa ân
Thức thao con sông bâng khuâng thì thầm
Tình non nghĩa biển nguồn tâm
Ngàn năm chuyện nước khôn cầm xót xa 
Khác chỉ một kiếp người ta 
Xa nguồn ách cội ai mà không đau

Phan Hồng Liên.

Tagged on: