Quay Về

Quay Về

Cánh chim phiêu bạc bốn phương trời  Trở lại rừng xưa ngắm lá rơi  Những khúc tình thơ như vọng lại  Nghe lòng xao xuyến quá người ơi Chiều mưa bổng nhớ mùa đông trước  Sáng nắng không quên thuở